Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Sürekli değişerek gelişen dünyamızda ulusların mutlu geleceğini bugünün çocukları belirleyecektir. Çünkü onların okulda kazandığı bilgi, birikim ve beceriler tüm yaşantılarını yönlendirecektir. Bu, ancak iyi bir eğitimle mümkündür. TMF ÜÇBİLGE Eğitim kurumları’nın amacı; eğitimin her aşamasında Atatürkçü, çağdaş, araştırmacı, disiplinli, özgüvenli ve mutlu gençler yetiştirmektir. İnanıyoruz ki böyle nitelikli bir eğitim çocuklarımızın hakkıdır. TMF ÜÇBİLGE Etüt merkezinde eğitim, öğrenmeyi sevmek ve istemekle eş anlamlıdır. Buna ulaşmanın sırrı, çocuk ve gençlerin zengin hayal dünyası ile ürettiği yaratıcı fikirlerin desteklenmesidir.